موزه و کتابخانه جیاشان، چین

"موزه و کتابخانه جیاشان" یک مجموعه سبز در حال توسعه و دوستدار محیط زیست است که در دلتای رودخانه یانگ تسه چین قرار دارد. قطعه زمین این پروژه محدود بوده و فاقد مساحت کافی برای در نظر گرفتن یک فضای باز عمومی با ظرفیت زیاد است. در نتیجه معماران پروژه در وسط سایت یک فضای خالی ایجاد کردند و از آن به عنوان هسته‌ای برای سه حجم معماری در پیرامون آن استفاده کردند تا یک میدان محصور برای بازدیدکنندگان فراهم کنند. این میدان هم به عنوان فضای استراحت برای شهروندان عمل می کند و هم موزه و کتابخانه را به هم متصل می کند. علاوه بر این، فعالیت های عمومی متنوعی مانند نمایشگاه های فضای باز، بازارچه های کتاب فروشی و غیره در آن برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

این طرح از بافت فرهنگی محلی الهام می گیرد. شکل مربع طراحی برگرفته از کوره های آجرپزی محلی است. در واقع این فضا شبیه به یک "کوره آجرپزی" انتزاعی و در عین حال مدرن است. معماری پروژه ظاهری صاف و ساده دارد که سطح وسیعی از آن را دیوارهای سنگی صاف و روشن پوشانده است. نماهای داخلی از ساختارهای توده‌ای کوره های آجرپزی الهام می‌گیرد و به فرم سطوح منحنی آجری به رنگ قرمز طراحی شده است. 

 

 

 

 

 

 

سه ساختمان مجموعه با توجه به عملکرد مربوطه خود در موقعیت های مناسب چیده شده اند. موزه در گوشه جنوب شرقی و نزدیک به یک تقاطع قرار دارد. کتابخانه با قرارگیری در گوشه شمالی در طی روز از نور کافی برخوردار است و موزه آن را از جاده شهری پر سر و صدا جدا می کند. ساختمان سوم در جنوب غربی سایت و نزدیک به محوطه باز شهری، دربرگیرنده امکانات جانبی مشترک برای موزه و کتابخانه از جمله سالن سخنرانی، سالن غذاخوری و غیره است. 

 

 

 

 


منابع:

www.archdaily.com

www.luxuryproperties.ir