درباره ما

گروه مهندسین arc از مجموعه ای از شرکتهای ساختمانی و مهندسین مشاور تشکیل شده است که سالها در زمینه طراحی و نظارت و اجرای ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری فعالیت دارند.
وبسایت www.arcrealestate.ir توسط گروه مذکور و با هدف معرفی ساختمانهای شاخص در بخشهای مسکونی، اداری و تجاری به ایرانیان خارج از کشور طراحی و راه اندازی گردیده است.
این گروه با همکاری کارشناسان حقوقی برجسته در زمینه عقد قراردادهای مشارکت و پیش فروش و همچنین با بهره گیری از تجربه مدیران با سابقه در بخش مشاورین املاک جوابگوی نیازهای علاقه مندان به خرید ملک و یا سرمایه گذاری در بخش پیش خرید و یا مشارکت در ساخت خواهند بود.