شهر سایبری در دنیای مجازی متاورس، اثر دفتر معماری زاها…

دفتر معماری زاها حدید از یک "جامعه کوچک آزادیخواه" مجازی در متاورس با عنوان The Liberland Metaverse پرده برداری کرده است که در آن مردم می توانند قطعه زمینی را با ارز دیجیتال خریداری کنند و به عنوان یک آواتار وارد ساختمان های دیجیتال شوند. مردم همچنین می توانند در شهر مجازی زمین بخرند و کسب و کار راه اندازی کنند و اگر این کار را انجام دهند در لیبرلند دنیای حقیقی (کشوری کوچک) نیز سهم خواهند داشت.

 

 

 

 

 

معماران زاها حدید تمام ساختمان ها را به سبک معمول خود با فرم های منحنی، سینوسی و گوشه های گرد طراحی کرده اند. با این حال، بسیاری از ساختمان‌ها دارای عناصری هستند که روی سطح زمین پشتیبانی نمی‌شوند - چیزی که با گرانش در دنیای واقعی امکان‌پذیر نیست.

 

 

 

 

 

پس از ورود به "شهر سایبری محافظت شده رمزی"، مردم می توانند از ساختمان های طراحی شده توسط معماران زاها حدید از جمله تالار شهر، پلازا و مرکز نمایشگاه دیدن کنند. تالار شهر که قلب مرکزی شهر است دارای یک راهروی پلکانی است که در اطراف ساختمان می‌پیچد. پردیس مجازی که با آب احاطه شده است، به عنوان یک "مرکز شبکه برای پروژه های رمزنگاری، شرکت های رمزنگاری و رویدادهای رمزنگاری" استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

ZHA می خواست اطمینان حاصل کند که با ظهور متاورس، این معماران هستند که باید این سایت ها را طراحی کنند و نه طراحان گرافیک. در عین حال، این پروژه پاسخی به ایده دگرگون کننده و نوظهور جهان برای پایان دادن به رکود و فشار برای رفاه جهانی است. این پروژه قبلاً شروع مثبتی داشته است، زیرا برای بیش از 600000 شهروند ساخته شده و می توان از طریق متاورس به آن دسترسی داشت.

 

 

 

 


منابع:

www.dezeen.com

www.archdaily.com

www.luxuryproperties.ir